Kinh nghiệm hay

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Tại Quyết định Số: 23/2021/QĐ-TTg về quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp k...

Chính sách hỗ trợ về BHXH, BHTN cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19

Tại Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có 3 chính ...

HƯỚNG DẪN KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2020

Quyết toán thuế năm 2020 là công việc khiến không ít kế toán doanh nghiệp phải đau đầu và thường gặp phải những sai sót trong quá trình thực hiện. ...

Kinh nghiệm quyết toán thuế đối với chủ doanh nghiệp và kế toán

Khi quyết toán thuế chủ doanh nghiệp và kế toán cần lưu ý những gì? Dưới đây là 05 kinh nghiệm khi quyết toán thuế không thể bỏ qua đổi với ch...