Kiến thức

HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ GTGT (VAT)

Hoàn thuế GTGT là việc doanh nghiệp sẽ được nhận lại số tiền VAT đã nộp từ Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng đượ...

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2020

 Theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành thì các cá nhân, tổ chức, DN, người nộp thuế (NNT) phải thực hiện quyết toán thuế (QTT) thu nhập d...

DÙ KHÔNG PHÁT SINH THUẾ TNCN PHẢI NỘP CŨNG VẪN PHẢI NỘP TỜ KHAI TẠM TÍNH THUẾ TNCN THÁNG, QUÝ.

Theo Công văn Số: 5189/TCT-CS được ban hành mới nhất của TỔNG CỤC THUẾ V/v giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định ...

MỨC PHẠT CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT, TNDN, MÔN BÀI

Mức phạt Chậm nộp tờ khai thuế GTGT, TNDN, môn bài.Chậm nộp tờ khai quyết toán thuế TBDN, TNCN.Quy định về xử phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế m...

Ngân hàng phải báo thông tin tài khoản, ‘hết cửa’ trốn thuế?

https://tuoitre.vn/ngan-hang-phai-bao-thong-tin-tai-khoan-het-cua-tron-thue-20200215193411337.htm TTO - Sau khi các ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng ch...

NGHỊ ĐỊNH Số: 126/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-455733.aspx Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương m...

Vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế phạt đến 25 triệu đồng

Đó là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn vừa đư...

Tăng thời hạn hiệu lực các văn bản quy định về hoá đơn điện tử

Ngày 30/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 c...

Khuyến khích áp dụng sớm hoá đơn điện tử

Nghị định 123/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành đã quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cũng...