Dịch vụ

Dịch Vụ cập nhật giấy phép ĐKKD

5
(12)

Trong suốt quá trình hoạt động của 1 doanh nghiệp, việc thay đổi một số nội dung trên giấy phép kinh doanh để phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại là vẫn đề thường gặp ở tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp gặp khó khăn với các thủ tục pháp lý do không có kinh nghiệm… dẫn đến tốn nhiều thời gian và chi phí không cần thiết. Vì vậy, Dịch vụ kế toán Hoàng Phúc nhận thay đổi giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp nhanh chóng.

NỘI DUNG CÔNG VIỆCTHÀNH PHẦN HỒ SƠCHI PHÍ DỊCH VỤ
TẠM NGƯNG/HOẠT ĐỘNG LẠI1-Thông báo
2-Quyết định
3-Bản sao biên bản họp
4-Các giấy tờ chứng thực kèm theo
5-Mục lục hồ sơ
6-Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
1.000.000đ
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ1-Thông báo
2-các giấy tờ chứng thực kèm theo
3-Mục lục hồ sơ
4-Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
5-Giấy ủy quyền
1.000.000đ
THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT1-Thông báo
2-Quyết định
3-Bản sao biên bản họp
4-các giấy tờ chứng thực kèm theo
5-Mục lục hồ sơ
6-Bìa hồ sơ bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.
7-Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
1.200.000đ
THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ1-Thông báo
2-Quyết định
3-Bản sao biên bản họp
4-các giấy tờ chứng thực kèm theo
5-Mục lục hồ sơ
6-Bìa hồ sơ bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.
7-Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
1.200.000đ
THAY ĐỔI THÀNH VIÊN1-Thông báo
2-Quyết định
3-Bản sao biên bản họp
4-các giấy tờ chứng thực kèm theo
5-Mục lục hồ sơ
6-Bìa hồ sơ bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.
7-Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
1.200.000đ
THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ1-Thông báo đổi ngành nghề công ty (do người đại diện theo pháp luật ký).
2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi ngành nghề công ty
3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề công ty công ty
4- Mục lục hồ sơ thay đổi ngành nghề công ty (ghi theo thứ tự)
5- Bìa hồ sơ thay đổi ngành nghề công ty: bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.
6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
1.200.000đ
THAY ĐỔI TÊN, CÔNG TY1-Thông báo đổi tên công ty (do người đại diện theo pháp luật ký).
2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên, công ty
3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi tên công ty
4- Mục lục hồ sơ thay đổi tên công ty (ghi theo thứ tự)
5- Bìa hồ sơ thay đổi tên công ty : bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.
6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
1.500.000đ
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY1-Thông báo đổi tên công ty (do người đại diện theo pháp luật ký).
2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi địa chỉ công ty
3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ công ty
4- Mục lục hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty (ghi theo thứ tự)
5- Bìa hồ sơ thay đổi tên công ty : bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.
6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
1.500.000đ

Ghi chú : (Thời hạn có giấy phép từ 5-7 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ)

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 12

Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Chia sẻ bài viết: